برچسب محصولات - خرید دستگاه 8 کانال ها هایلوک مدل:DVR-208U-K1