برچسب محصولات - هز ینه نصب دوربین داهوا مدل:DH-SD59430I-HC